Ledning

Helena Eliassen

Ekonom

Tom Silverklo

VD

Liza Wiklund

Konsultchef Borlänge

Magnus Rabenius

Konsultchef Falun,Vice VD
3113343740304335

Copyright © 2018 · Alla rättigheter förbehållna · Företagshälsan Falun Borlänge AB·
Webredaktör: Gunmarie Kjellberg