GDPR

Företagshälsan Falun Borlänges anpassning till GDPR

Som leverantör av företagshälsovårdstjänster har Företagshälsan Falun Borlänge AB
lång erfarenhet av att arbeta med hög IT-säkerhet och tillförlitlig hantering av personuppgifter.

Det är av största vikt att all behandling av personuppgifter och patientinformation sker på ett
säkert sätt. Personlig integritet står hela tiden i centrum för att behandling av personuppgifter
sker inom ramen för Företagshälsans verksamhet.

Vi tar integritets- och dataskyddsfrågor på största allvar och följer gällande lagstiftning.

Ytterst ansvariga inom Företagshälsan Falun Borlänge AB ser detta som ett strategiskt
mycket viktigt område och har skapat förutsättningar för att bedriva arbetet med anpassning
till lagkraven.

Rutiner och dokumentation

För att säkerställa att Företagshälsans integritets- och dataskydd, inklusive behandling av personuppgifter och patientinformation lever upp till kraven i EU:s dataskyddsförordning
sker en omfattande genomlysning av alla interna dokument och verksamheten i sin helhet.
Arbetet innefattar revidering och/eller upprättande av styrdokument.

Anpassning av IT-system och informationssäkerhet

Anpassade arbetssätt introduceras och för Företagshälsans medarbetare genom
kontinuerlig information.

För att medarbetarna ska kunna arbeta i enlighet med det nya arbetssättet genomförs förutom uppdatering av dokumentation även genomgång av IT-system och informationssäkerhet.

Uppdatering av avtal

Dataskyddsförordningen medför nya krav på arbetet kring integritetsskydd och behandling
av personuppgifter. De nya kraven innebär att Företagshälsan anpassar sina kund- och leverantörsavtal, inklusive personuppgiftsbiträdesavtal, för att kunna säkerställa att de
nya reglerna efterlevs i hela avtalskedjan.

Veta mer om:

Den nya Dataskyddsförordningen GDPR läs mer på

https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/

Söker du ytterligare information och kontakt vänd dig till oss:
Företagshälsan Falun Borlänge AB, 023-77 73 00 vx alternativt 0243-58 33 10 vx
(Trotzgatan 25, 791 71  FALUN – Målaregatan 1, 784 33 BORLÄNGE)

Copyright © 2018 · Alla rättigheter förbehållna · Företagshälsan Falun Borlänge AB·
Webredaktör: Gunmarie Kjellberg