KURSINBJUDAN – Utveckla din arbetsplats genom att satsa på arbetsmiljön

Vi erbjuder en grundläggande arbetsmiljöutbildning BAM – Bättre ArbetsMiljö
i samverkan för chefer/arbetsledare, skyddsombud och medarbetare
Detta har tidigare kursdeltagare sagt: “Bra med olika teman och övergripande information” “Bra kombination av föreläsningar, diskussioner, övningar” “Bra att få diskutera med andra och få information om olika delar gällande arbetsmiljö” “Nyttig information vad som förväntas av mig som skyddsombud”

Innehåll: Kursen innehåller 7 moduler Arbetsmiljöns regelverk Organisatorisk och social arbetsmiljö Ergonomi Friskare arbetsplats Alkohol och droger Rehabilitering Riskbedömning 

Kurstillfällen:
Kursen omfattar tre heldagar:
11 oktober 2018 kl 08 – 16, 18 oktober kl 08 – 16 samt 22 november kl 08 – 16
Hemuppgift för utförande på den egna arbetsplatsen mellan kursdag 2 och 3

Plats:
Utbildningen hålls i Borlänge, Teknikdalen.

Pris: 9.600 kr per kursdeltagare exkl moms.
I kursavgiften ingår kurslitteratur, för- och eftermiddagsfika samt lunch.

Anmälan till info@fhfb.se – före den 14 september 2018. Anmälan är bindande.
Vid anmälan ange namn, företag, titel, telefon, mailadress, fakturaadress, ev specialkost.

För att genomföra kursen och få givande gruppdiskussioner krävs ca 12 – 15 deltagare.
Vid otillräckligt deltagarantal kan kursen komma att senareläggas.

För utbildningen som avbokas minst 10 helgfria vardagar före planerad aktivitet så utgår ingen ersättning. Sker avbokning under dag 5 tom 9 helgfri vardag debiteras det med 50% av priset därefter full ersättning för bokad utbildning.

Upplysningar:
Vill ni veta mer, kontakta:
Ann-Britt Vestlund, arbetsmiljöingenjör, ann-britt.vestlund@fhfb.se
Emilia Östberg, ergonom/leg fysioterapeut, emilia.ostberg@fhfb.se

VÄLKOMNA

Kommentarer inaktiverade.

Copyright © 2018 · Alla rättigheter förbehållna · Företagshälsan Falun Borlänge AB·
Webredaktör: Gunmarie Kjellberg