Ledning

Helena Eliassen

Ekonom

Tom Silverklo

VD

Bim Jubell

Enhetschef Falun

Liza Wiklund

Enhetschef Borlänge
3113343740294030

Copyright © 2016 · Alla rättigheter förbehållna · Företagshälsan Falun Borlänge AB·
Webansvarig: Carina Wallner VD · Webredaktör: Gunmarie Kjellberg