Ledning

Helena Eliassen

Ekonom

Tom Silverklo

VD

Bim Jubell

Konsultchef Falun

Liza Wiklund

Konsultchef Borlänge

Magnus Rabenius

Konsultchef Falun,Vice VD
31133437402940304335

Copyright © 2016 · Alla rättigheter förbehållna · Företagshälsan Falun Borlänge AB·
Webredaktör: Gunmarie Kjellberg