Aktuellt att boka in en utbildning i Självskydd

Hot och våld är ett riskfyllt arbetsmiljöproblem och kan förekomma på de flesta arbetsplatser.  Genom utbildning i självskydd kan den psykiska och fysiska säkerheten samt tryggheten hos individen öka. Detta genom att individen lär sig mer om hur man förebygger och hanterar obehagliga eller hotfulla situationer samt hur man använder minimal kraftinsats för att inte utsätta angriparen för onödigt våld eller annan förnedrande behandling. Dessa kunskaper kan sedan minska risken för arbets- och belastningsskador samt sjukfrånvaro. Därför är det viktigt att arbetsgivare aktivt arbetar förebyggande mot hot och våld samt har en tydlig krisplan att följa om en hotfull situation skulle uppstå. Utbildningen riktar sig till alla som i sin arbetsmiljö kan utsättas för en hotfull situation eller för en krissituation. Utbildningen hålls av leg sjuksköterska och beteendevetare.

Utbildningens innehåll:
Vilka risker finns i arbetsmiljön och hur förebygger vi hot och våld?
Hur bör man hantera en hotfull situation?
Stress- och krisreaktioner
Vägledning att kunna upprätta och utveckla en krisplan på sin arbetsplats
Utbildningarna hålls hos oss på Målaregatan 1 i Borlänge.
Lämplig klädsel för dessa tillfällen är oöm tröja samt skor med hälkappa.

Information: carina.sparring@fhfb.se

Kommentarer inaktiverade.

Copyright © 2016 · Alla rättigheter förbehållna · Företagshälsan Falun Borlänge AB·
Webredaktör: Gunmarie Kjellberg